Zuidt.nl

Zuidt wil Geografische Informatie open en simpel houden.

Zuidt helpt bedrijven en overheden met het opzetten van een robuste heldere informatiestructuur voor hun ruimtelijke informatie.

Zuidt levert specialistische kennis en creatieve oplossingen om te komen tot transparante informatie.

Zuidt wil DE nederlandse QGIS specialist zijn en dat graag waarmaken. Demonstraties, cursussen, installaties en speciale plugins: Zuidt.

Benieuwd? Bel 06-30972508 of mail info@zuidt.nl

qgislogo